Skip to content

Раждането е уникална възможност да съхраните скъпоценен биологичен материал от вашето бебе, осигурявайки по този начин ресурс за лечение на цялото семейство.

СЪХРАНЕНИЕ НА КРЪВ И ТЪКАН ОТ ПЪПНАТА ВРЪВ: ЗДРАВНА ЗАЩИТА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

Заболявания,
0
които са възприети като стандартни клинични индикации за лечение със стволови клетки от пъпната връв
Трансплантациите
0
на стволови клетки от пъпната връв са терапевтичен метод, който се утвърди в световен мащаб
Клинични проучвания
0
се правят и върху приложението на стволовите клетки при аутизъм, детска церебрална парализа, амиотрофична латерална склероза и Covid – вирусна инфекция

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЗА КАКВО СЛУЖАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ОТ КРЪВТА В ПЪПНАТА ВРЪВ?

ОСТАТЪЧНАТА КРЪВ В ПЪПНАТА ВРЪВ
Ценен източник на хематопоетични стволови клетки, които се използват основно при лечението на рака на кръвта (левкемии, лимфом, злокачествени анемии), както и на някои солидни тумори (невробластом, ретинобластом).

ТЪКАНТА НА ПЪПНАТА ВРЪВ
е богата на мезенхимни стволови клетки, изграждащи и обновяващи костите, хрущялите и други тъкани. Този тип клетки се използват в регенеративната медицина.

КАКТО ЗА БЕБЕТО, ТАКА И ЗА МАЙКАТА, ПРОБОВЗЕМАНЕТО Е:

безопасно

безболезнено

сравнително лесно

не изменяща хода на раждането процедура

ИЗБОРЪТ НА ПРАВИЛНАТА БИОБАНКА ЩЕ ВИ ОСИГУРИ СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ

Трансплантацията на стволови клетки от умбиликална кръв е стандартна терапия за 84 различни заболявания.

Потенциални кандидати за разширяване на стандартните клинични индикации са разстройствата от аутистичния спектър и детската церебрална парализа.

Този тип стволови клетки в повечето случаи са подходящи за лечение и на другите членове на семейството.

Шансът за намиране на съвместим неродствен донор е 0,001% (1 : 100 000). От друга страна, шансът за пълна тъканна съвместимост между братя и сестри е 25% (1 : 4).

ИЗБЕРЕТЕ НАДЕЖДНА БИОБАНКА С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКРЕДИТАЦИИ

Истинската биобанка
Ние ви гарантираме пълен контрол върху целия процес - от пробовземането и транспорта, през обработката, изследването и криоконсервирането в лабораторията - до съхранението и предоставянето за лечение. При нас, можете да проверите статуса на вашата проба по всяко време.

Собствен научно-развоен отдел
Избирайки нас, можете да сте сред първите, които се възплозват от достиженията на съвременната медицина.

Хибридната биобанка
Нашите високи стандарти за качество бяха причината, да бъдем избрани за участие в проекта за хибридно (публично-частно) банкиране, заедно с Университетската болница на Берн..

FACT-NetCord-сертификат
Това е най-важният сертификат в нашата област. Стандартите на FACT-NetCord са единствените, които са разработени изцяло и специфично за банкирането на умбиликална кръв. Получаването и подновяването на този сертификат изискват регулярен контрол, упражняван от независим орган.

GMP-сертификат
Тази акредитация поставя същите изисквания за качество, каквито има във фармацевтичната индустрия.

СТРИКТНА И ЯСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Стъпка 1

За български клиенти: Свържете се с нашия местен партньор в България на +359 885 012 111

Стъпка 2

Ще проведете разговор и ще получите кит за пробовземане при подписването на договора.

Стъпка 3

Постъпвайки в болницата за раждане, ще предадете кита на медицинския персонал, а нашият местен партньор ще организира пробовземането и транспорта на пробите

Стъпка 4

След като материалът Ви бъде обработен, изследван и замразен успешно, ще получите от нашия местен партньор специален сертификат

НАШИЯТ СТАНДАРТЕН КИТ СЪДЪРЖА:

Кръвен сак с оптимален размер за събиране на максимален обем остатъчна кръв

Температурен сензор (логер) за проследяване на температурата, по време на транспорта до криолабораторията

Специална кутия с херметично затваряне за транспорт на биологичния материал

Охладители

Отделен сак с 3 епруветки за вземане на майчина кръв

Специален контейнер с физиологичен разтвор за транспорт на фрагмента от пъпна връв

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30