Skip to content

Раждането е уникална възможност да направите нещо повече здравето на семейството си, като съхраните безценен биологичен материал за лечение в бъдеще.

"Да подобрим живота, чрез наука и изкуство" Virgilio

0
заболявания

при които стволовите клетки от кръв от пъпна връв се считат за стандартна терапия днес

0
трансплантации

извършени в световен мащаб със стволови клетки от пъпна връв

0
клинични проучвания

върху множество патологии, включително аутизъм, церебрална парализа, ALS и Covid

ЗНАЕТЕ ЛИ, КАКВО СЪДЪРЖА ПЪПНАТА ВРЪВ И ЗАЩО Е ТОЛКОВА ЦЕННА?

Остатъчна кръв от пъпната връв
Тя е богат източник на хематопоетични стволови клетки, които стандартно се използват за лечение на редица животозастрашаващи заболявания, като левкемии, лимфом, злокачествени анемии, невро-и-ретинобластом, някои вродени грешки в обмяната и др..

Тъкан (фрагмент) от самата пъпна връв
Тя е богата на мезенхимни стромални клетки - клетки, способни да се превръщат в зрелите клетки на костната, мастната и хрущялната и други тъкани. Тези клетки имат изразени имуномодулиращи и противовъзпалителни свойства.

ПРОЦЕДУРАТА:

безболезнена

безопасна

надеждна

кратка

ИЗБОРЪТ НА ПРАВИЛНАТА БИОБАНКА Е ВАЖЕН

Трансплантацията на стволови клетки от кръв от пъпната връв е стандартен вид лечение при 84 различни заболявания.

Освен това се проучват няколко невропедиатрични заболявания, като аутизъм и детска церебрална парализа.

Стволовите клетки могат да се използват в рамките на семейството.

Вероятността за намиране на външно съвместим донор е 0,001% (1 на 100 000 души). От друга страна, шансът за пълна съвместимост между братя и сестри е 25% (1 на 4), а за достатъчна съвместимост е над 70%.

ИЗБЕРЕТЕ НАДЕЖДНА БИОБАНКА, А НЕ ПРОСТО ПОСРЕДНИК

Собствени криолаборатории
Имаме пълен контрол върху всички процеси, от пристигането в лабораторията, до съхранението и евентуалното отпускане за лечение. Можем, да ви информираме за статуса на вашата проба във всеки един момент.

Научни проекти
Участваме в редица клинични проучвания, създаваме нови хоризонти за медицината.

Публично-частна биобанка
Благодарение на нашите високи стандарти за качество, бяхме избрани за партньор в проекта за хибридно (публично-частно) банкиране на Университетската болница в Берн.

NetCord-FACT сертификат
Това е единствената международно призната акредитация, която е разработена специално за целите на банкирането на умбиликална кръв. Акредитацията предполага редовни процедури за инспекция и ре-сертификация на биобанката.

GMP сертификат
Тази акредитация поставя много високи изисквания за качество, аналогични на тези във фармацевтичната индустрия.

НЯКОЛКО ЛЕСНИ СТЪПКИ...

Стъпка 1

Свържете се с нас на 0885 012 111

Стъпка 2

Ще Ви консултираме безплатно и можем да сключим договор. Ще получите от нас специален набор (кит) за пробовземане.

Стъпка 3

При постъпване в болницата за раждане ще носите със себе си кита за пробовземане. Обучен от нас специалист ще вземе биологичен материал (проба).

Стъпка 4

Грижата да транспортираме пробата до лабораторията на SSCB, където незабавно ще бъде обработена и съхранена, е наша - 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

НАБОРЪТ (КИТЪТ) СЕ СЪСТОИ ОТ:

Алуминиев плик, съдържащ стерилен кръвен сак

Температурен сензор (дата-логер): мониторира и записва постоянно температурата по време на транспорта на пробата, до лабораторията на SSCB.

Цилиндричен контейнер с херметично затваряне за сигурен и безопасен транспорт на биологичния материал

Охлаждаащи тела

Епруветки за проба от периферна майчина кръв, необходима за регулаторно изискуемото изследване за безопасност и качество.

Флакон за фрагмент (тъкан) от пъпната връв.

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30