Тук посетителите на нашата интернет-страница (www.sscb-stembiotech.com) могат да се запознаят  с условията, при които обработваме техните лични данни. Освен това, посочваме функциите на страницата и подстраниците й, при които биват използвани лични данни. Условията се отнасят и до свързаните с нашата основна интернет-страница целеви страници, които се идентифицират с нашето лого и на които популяризираме наши кампании, за повишаване на осведомеността относно използването на стволови клетки. Тези условия не се отнасят до посещаването и ползването на други интернет-страници, линкове (връзки) към които се намират на домейна sscb-stembiotech.com. Тези интернет-страници не са наша собственост. ОБЩИ УСЛОВИЯ Администратор на личните данни на посетителите на нашата интернет-страница е: SSCB – Swiss Stem Cells Biotech AG Dreikönigstrasse 31A – CH-8002 Zürich – info@stembiotech.ch Компанията SSCB се представлява в рамките на Европейския съюз от италианското дъщерно дружество: SSCB – SWISS STEM CELLS BIOTECH ITALIA SRL – Via Giulio Vincenzo Bona, 133 – 00156 Рим – it.info@stembiotech.ch При нужда, винаги можете да се обърнете към Длъжностното лице по защита на личните данни в SSCB, на адрес: dpo@stembiotech.ch Обработката на лични данни, свързана с ползването на уеб-услугите на нашата интернет-страница, се извършва от оторизирани служители на SSCB, както и от доставчика на хостинг услуги, за управление на сайта или от други, наделжно оторизирани за обработката на лични данни специализирани доставчици. Към датата на актуализиране на тези Условия, не извършваме какъвто и да било трансфер на данни, извън Европейското икономическо пространство и Швейцария (държава, обхваната от съответното Решение на Европейската комисия), с изключение на бисквитките на трети страни. За разяснения, информация или допълнителни подробности, винаги можете да се свържете с нас на посочените по-горе адреси. КЛИЕНТИ Ако вече сте наш клиент и посещавате нашата интернет-страница или имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни при предоставяне на нашите услуги, Ви уведомяваме, че: Всички лични и така наречените „чувствителни“ данни (напр. тези, свързани с здравословното Ви състояние) биват третирани стриктно поверително и се използват изключително и само за целите на предоставянето на нашите услуги, включително доколкото такива лични (чувствителни) данни биха имали значение за оценката на годността, на Вашите биологични материали (стволови клетки). Идентификационните данни като име, дата на раждане, адрес и телефонни номера и имейл-адреси са ни необходими само и единствено за целите на проследяемостта на съхранените биологични материали и за двустранната връзка с клиентите, за периода на съхранение на материалите. За целта Ви молим, периодично да проверявате коректността на Вашите данни. Данните за контакт на клиентите (имейл и телефон) могат също да бъдат използвани от SSCB за да Ви информираме за предлагани от нас нови услуги, свързани с криосъхранението на стволови клетки, и за да можете, евентуално да се възползвате от тези услуги в бъдеще. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените по-долу адреси.   ЗЕЛЕН НОМЕР Спонтанното обаждане до нашия безплатен номер за получаване на информация за съхранение на стволови клетки предполага обработка на личните данни на обаждащия се за регистрация в нашите системи, регистриране на заявката и евентуален повторен контакт с наш специализиран персонал. Обработката на тези данни се извършва в отговор на заявка на обаждащия се и в изпълнение на преддоговорните процедури между страните. Данните, събрани по този начин, ще бъдат съхранявани от SSCB за целия период на връзката, която евентуално ще бъде установена и като цяло за законовия срок на съхранение на административната документация. Уточняваме, че кол-центърът, от който отговаря безплатният номер, се намира в Италия за тези, които звънят от Италия, в Испания за тези, които се обаждат от Испания и в Швейцария   –   за други държави. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ИЛИ ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА Доброволното изпращане на имейл-съобщения до посочените на този сайт адреси или искане за получаване на брошура за стволови клетки или на оферта включва получаването на имейл адреса на клиента, необходим за обработка на искането, както и всякакви други лични данни, включени в съобщението (обработката на тези данни се извършва в изпълнение на договора между страните). Данните, събрани по този начин, ще бъдат съхранявани от SSCB за целия период на връзката, която евентуално ще бъде установена и като цяло за времето, изисквано от закона.