Skip to content

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ

Стволовите клетки са примитивни, неспециализирани клетки-прекурсори, способни да се трансформират в различни видове зрели клетки, със специфични за съответния вид тъкан функции.

Благодарение на способността си да обновяват и възстановяват тъканите, стволовите клетки създават нови възможности в медицината

.

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ: АВАНГАРДЪТ В МЕДИЦИНАТА

Много клинични проучвания за насочени към използването на стволовите клетки за възстановяване на увредените от болест или травма тъкани и органи.

Уникалният процес на самообновяване и специализация на клетките в организма, което поддържа човешкия живот във времето. Някои видове стволови клетки играят основна роля в този процес. Отделните видове тъкани и органи имат различно изразена способност за самообновяване и тази способност зависи именно от стволовите клетки.

ИМА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ЕМБРИОНАЛНИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
изграждат ембриона в ранните етапи на развитието му и могат да се диференцират във всички типове зрели клетки.

ЗРЕЛИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
населяват вече оформените тъкани и органи. Съответно на това, те могат да се диференцират в един или няколко типа зрели клетки.

НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ ДНЕС ПУБЛИКУВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ РЕЗУЛТАТИ, ПОДКРЕПЯЩИ КЛИНИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ

Проучванията върху приложението на стволовите клетки при лечение на дегенеративните заболявания ни дават основание да очакваме увеличаване на средната  продължителност на живота в близко бъдеще.

Допреди 20-ина години, трансплантирането на хематопоетични стволови клетки се правеше предимно при пациенти с остра левкемия. Днес, този лечебен метод е приложим при повече от 80 хематологични, метаболитни и имунни разстройства.

Ползата от хематопоетичните и мезенхимните стволови и прогениторни клетки се обсъжда при все повече клинични индикации.

Тук, в съображение влизат най-вече неврологични заболявания, като аутизъм и увреждания на гръбначния стълб, както и някои автоимунни заболявания, като болестта на Crohn, множествената склероза и ревматоидният артрит.

Проучват се и много други индикации   –   напр. сърдечно-съдовите заболявания, някои редки наследствени заболявания, както и някои състояния в ортопедията и травматологията.

СЪХРАНЯВАМЕ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ

Swiss Stem Cells Biotech е единствената швейцарска биобанка, сертифицирана едновременно за публично и частно банкиране на кръв от пъпната връв. Съхраняваме дългосрочно десетки хиляди единици биологичен материал, съдържащ различни видове стволови и прогениторни клетки. SSCB е сертифицирана за обработка и съхранение на широка гама от биологични материали:

  • стволови клетки от умбиликална кръв
  • мезенхимни клетки от мастна тъкан
  • кръвна плазма
  • мезенхимни клетки от фрагмент от пъпната връв
  • цяла кръв
  • ДНК

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЪХРАНИТЕ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ НА ВАШЕТО ДЕТЕ?

Технологията за криоконсервиране дава възможност да осигурите биологичен ресурс за бъдещо лечение, не само на бебето, но и на цялото семейство.

Стволовите клетки в остатъчната кръв на пъпната връв при раждане имат огромен потенциал. В някои случаи, те предлагат единствената алтернатива за ефективно излекуване на пациента   –   например при някои животозастрашаващи заболявания на кръвта, както и при някои наследствени болести.

Тези клетки имат потенциал да възстановят в бързи срокове костния мозък на пациента (напр. след лъче-и/или химиотерапия). Особено удобна   –   а затова и ценна   –   е възможността, стволовите клетки да бъдат замразени и съхранявани за дълъг период  от време, без да губят своите качества. При нужда, те могат да бъдат доставени и кондиционирани бързо и лесно до мястото.

ВЗЕМАНЕТО НА ОСТАТЪЧНА КРЪВ ОТ ПЪПНАТА ВРЪВ И ПЛАЦЕНТАТА Е НАПЪЛНО БЕЗОПАСНА И СРАВНИТЕЛНО ЛЕСНА ПРОЦЕДУРА

Все повече семейства мислят за бъдещето и решават да съхранят стволови клетки от пъпната връв на бебето си.

Като успешна и утвърдена алтернатива на трансплантацията на костен мозък, трансплантирането на кръв от пъпната връв има редица важни предимства.

ЗАЩО ДА СЪХРАНИТЕ И ФРАГМЕНТ (ТЪКАН) ОТ САМАТА ПЪПНА ВРЪВ?

Мезенхимните стромални клетки намиращи се в тъканта на пъпната връв и по-специално в т.нар. Вартонова пихтия, играят важна роля за възстановяване на увредената от заболяване или травма тъкан, включително чрез модулиране на имунния отговор и най-вече на възпалението. Благодарение на тези си свойства, мезенхимните клетки могат да бъдат включени успешно при лечението на много широк кръг от заболявания. Научната литература изобилства от публикации върху използването на тези клетки в травматологията, както и при някои вродени състояния.

Също така, от особен интерес е приложението на мезенхимните клетки при автоимунни заболявания, като захарния диабет тип 1, множествената склероза и ревматоидния артрит.

Свържете се с нас за повече информация

и безплатна консултация на

+359 885 012 111

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30