Skip to content

Стволови клетки от тъкан

Биологичен материал, осигуряващ достъп до повече терапевтични възможности.

Пъпната връв съдържа три кръвоносни съда, които са разположени в желатинообразно вещество, наречено Вартонова пихтия (Wharton`s jelly). Вартоновата пихтия представлява слузеста съединителна тъкан, която  предпазва и изолира умбиликалните кръвоносни съдове (две артерии и една вена). Вартоновата пихтия е изключително богата на мезенхимни стромални клетки. Те са прогениторни, подобни по свойства на стволовите клетки, които също така са способни да се делят и диференцират в различни видове зрели клетки, като хондроцити (хрущялни клетки), остеобласти (костни клетки) и адипоцити (мастни клетки). При подходящи условия, мезенхимните клетки могат да стимулират изграждането и на други клетъчни линии, като неврони, кардиомиоцити, хепатоцити и др. Това ги прави изключително интересни в контекста на регенеративната медицина. Понастоящем текат множество клинични проучвания с мезенхимни клетки и тяхното използване при лечението на заболявания, засягащи черния дроб, бъбреците, гръбначния мозък и др. Особен интерес представляват имуномодулаторният и противовъзпалителният ефект, който мезенхимните стромални клетки оказват върху увредената и възпалена тъкан. Освен това, клетъчните препарати от пъпната връв се отличават с висока степен на имунна толерантност и фенотипна пластичност, което ги прави още по-интересни за приложение в алогенния контекст (т.е., когато донорът и реципиентът са различни индивиди), за регенеративни цели.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ СЪХРАНЕНИЕТО НА ТЪКАН ОТ ПЪПНАТА ПЪРВА?

В допълнение към съхранението на остатъчна умбиликална кръв, фрагментът друг вид биологичен ресурс, който осигурява достъп до повече терапевтични възможности за вас и вашето детее.

КАК СЕ ВЗЕМА ФРАГМЕНТ ОТ ПЪПНАТА ВРЪВ?

Вземането на тъканен фрагмент от пъпната е сравнително лесна процедура: след събирането на  умбиликалната кръв се отрязва фрагмент от пъпната връв, който се поставя в транспортен флакон с физиологичен разтвор. В лабораторията, този фрагмент се нарязва и обработва в стерилни условия, след което тъканният препарат бива криоконсервиран за дългосрочно съхранение.
ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ
  • Fernanda Vieira Paladino, Juliana de Moraes Rodrigues, Aline da Silva, Anna Carla Goldberg , ” The Immunomodulatory Potential of Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem / Stromal Cells “, Stem Cells International , vol. 2019 , ID articolo 3548917 , 7 pagine , 2019 . https://doi.org/10.1155/2019/3548917;
  • David T. Harris, “Stem Cell Banking for Regenerative and Personalized Medicine”, 2014 Mar;
  • Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells for Cancer Therapy – Abdelkrim Hmadcha et al, 2020;
  • • Promoting tissue regeneration by modulating the immune system – Julier et al, 2017;
  • Role of mesenchymal stem cells in neurogenesis and nervous system repair. – Maltman et al, 2011;
  • Mesenchymal stem cell transplantation attenuates brain injury after neonatal stroke. – van Velthoven et al, 2013;
  • Clinicaltrials.gov

Свържете се с нас сега за повече информация

Безплатна консултация за

+359 885 012 111  

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30