Skip to content

Стволови клетки от умбиликална кръв

Остатъчната кръв в пъпната връв и плацентата при раждане (умбиликална кръв) е богата на стволови и прогениторни хематопоетични клетки.

КАКВА Е РОЛЯТА НА ХЕМАТОПОЕТИЧНИТЕ КЛЕТКИ?

Хематопоетичните стволови клетки са родоначалници на зрелите клетки на кръвта   –   червени и бели кръвни клетки, и тромбоцити. У здравия човек, стволовите клетки зреят и се диференцират в костния мозък. Увреждането на костния мозък (напр. при рака на кръвта) често налага неговото изкуствено унищожаване, чрез медикаменти (химиотерапия) и/или чрез облъчване (лъчетерапия). В тези случаи се налага последваща трансплантация или на костен мозък от здрав донор, или на нормални (здрави) хематопоетични стволови клетки. Намирането на подходящи донори на костен мозък е много трудно. Затова, през последните 30 години все повече се налага практиката за регенериране на костния мозък на засегнатите пациенти, именно чрез трансплантация на умбиликална кръв или на мобилизирана периферна кръв. Този терапевтичен метод е ефективен при широк спектър от заболявания, включително при различните форми на рака на кръвта (левкемии и лимфоми), при вродените хемоглобинопатии, както и при вродените грешки в обмяната. Кръвта от пъпната връв има някои важни предимства, като материал за трансплантация. На първо място, тя изисква значително по-ниска степен на тъканна съвместимост между донор и реципиент, което позволява да бъде използвана успешно при по-широк кръг реципиенти. На второ място, самите хематопоетични клетки от тази кръв имат по-висок потенциал да населят и да регенрират костния мозък на реципиента, и накрая   –   те практически не носят риск от предаване на вирусни инфекции.

Стандартни и експериментални клинични индикации

Заболяванията, при които трансплантацията на умбиликална кръв е утвърден терапевтичен метод се приемат като „стандартни клинични индикации“. В някои случаи, трансплантацията на стволови клетки е единственият възможен терапевтичен подход. При стандартна клинична индикация, процедурата може да бъде извършена, без да е необходимо одобрение от етична комисия и обикновено е покрита финансово от здравно-осигурителната система. Към момента има над 84 стандартни клинични индикации за трансплантиране на хематопоетични стволови клетки от умбиликална кръв. При експерименталните терапии е необходимо предварително одобрение за конкретния случай от местната етична комисия. Разходите за лечение могат да бъдат покрити от пациента или ако лечението е част от клинично проучване   –   от спонсора на  проучването. Понастоящем, експериментални са клиничните индикации за приложение на мезенхимните стромални клетки от умбиликална тъкан (фрагмент от пъпна връв). Не са за подценяване  логистичните предимства на съхранената умбиликална кръв: За разлика от ситуацията с костния мозък, пробовземането на умбиликална кръв е лесно осъществима и безопасна процедура. Също така, биологичният материал може да бъде криоконсервиран и съхранен за произволен срок. При нужда от трансплантация, лабораторията на SSCB ще го предостави незабавно, без да се губи скъпоценно време за намиране на подходящ донор и тепърва, за организиране на пробовземане.
ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

Compila il form per richiedere informazioni e scaricare la guida gratuita

[hubspot type=form portal=20262290 id=23265a3d-1b06-43c1-a26d-bbca023e05c9]

Contattaci telefonicamente per una consulenza gratuita

Lun – Ven 8:00 – 18:30